Skip to main content

Uddannelse og studiereform i nyhedsbrevet september 2021

1. oktober 2021

Hele Aktive Ejeres nyhedsbrev september 2021 kan læses her: Nyhedsbrev september 2021

En leder af Henrik Sass Larsen, administrerende direktør i Aktive Ejere

Regeringen har bebudet, at den vil nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til, hvordan man hæver kvaliteten i uddannelserne. Her skal repræsentanter fra lærere, elever/studerende, ledere og erhvervsfolk udkomme med forslag til at kvalificere og prioritere, og der er afsat en pulje på 2,5 mia. kroner til at hjælpe med åbenbaringen.

Det lyder jo knaldspændende, men måske man kan tilgive dem af os, som kan erindre en uendelig mængde af lignende udvalg, og hvor ekstasen ved gennemgang af de konkrete forslag hurtig fordamper.

Et godt bud på resultatet er, at der ikke rigtig kan findes nogen steder, hvor der kan omprioriteres. Desværre. Alle er presset til den yderste marginal. De 2,5 mia. kroner går formentlig til nogle opkvalificeringskurser til primært lærere, og eleverne får nok en pulje til ny og farverig udsmykning af gangarealer.

Men det bliver garanteret nogle spændende og inspirerende møder, som måske endda ender ud i et inspirationskatalog, som man overrækker en jublende minister. Og så “mission accomplished”, kvaliteten er hævet med 2,5 mia. kroner. Men når I nu alligevel skal mødes til familiefesterne og have lidt at forarges over, så tilgiv mig rollen som den pinlige fulde onkel.

For jeg ville nok spørge ind til, hvorfor man dog ikke får reduceret længden af de videregående uddannelser med 1 år? Fra 5 til 4 år. Det er standarden internationalt, med undtagelse af specialgrene, f.eks. læger. Shall we do the math? 20 procent reduktion i SU, 20 procent reduktion i taxameter, etc.

Ændre studiereformen markant. Få digitaliseret læring og anvend de bedste internationale forskere og formidlere fremfor lektorundervisning. Indsætte økonomiske incitamenter til at færdiggøre studier hurtigere. Inddragelser af de måneder, hvor der ikke er studieaktivitet.

Regeringen er angiveligt helt verliebt i faglige uddannelser, og hvis det virkelig er sandt, og ikke bare fordi man vil fedte for fagforeningerne, så skal de lave dem markant om. De er i sin form og indretning så vel uattraktive som forældede. De bør markant forkortes og væk fra at basere sig på, at uddannelsen primært forankres hos en privat håndværker.

Kvaliteten heraf er for svingende, og på 40-tyvende år kan de stadig ikke garantere den praktikplads, som skal til for at sikre uddannelsens gennemførsel. (I kan evt. spørge hende pigen fra elevrådet, om hun godt kunne tænke sig at fravige sin oprindelige plan om at komme i gymnasiet). Lad gymnasieskolen overtage af skolen og uddannelsesindhold.

Og i folkeskolen ville jeg trygle jer om at give lederne lov til være… ledere. Eksempelvis skal de have ret til at fyre de lærere, der ikke kan finde ud af at holde styr på en undervisning. Og ja, alle ved hvem de er, og alligevel fortsætter de år efter år med kaos til følge. Og jeg har lagt mærke til, at undervisningsministeren ikke kan komme i omegnen af en skolelærer uden at igangsætte et maoistisk undskyldningsudbrud. Men igen, hvis man faktisk gør det for børnene og ikke for lærernes skyld så…

Nå, nu er vi vist derhenne, hvor den fulde onkel vist hellere må tage et hvil på sofaen, mens der ringes efter en taxa. Tak for denne gang, kommer gerne igen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


© Created and hosted by Group Online.