Vækstfonden: Den nye generation af iværksættere er født ansvarlige

TEMA-ARTIKEL: Ansvarlig adfærd er et fænomen, der for alvor er kommet på dagsordenen i investorverdenen de seneste år. Det mærker man på flere måder i Vækstfondens afdeling for ventureinvesteringer.

BÆREDYGTIGHED (DEL 3). Denne artikel er en del af en serie, som belyser, hvordan en række aktører i den danske investeringsverden både ser og handler på begreber som bæredygtighed og samfundsansvarlig opførsel.

Af Nikolai Steensgaard

Der er sket en bemærkelsesværdig udvikling de sidste to-tre år. Der er faktisk sket noget revolutionerende. Store dele af erhvervslivet har løbende øget deres fokus på ansvarlig virksomhedsadfærd, og især inden for investeringsverdenen er der sket kvantespring.

Krav til virksomheders ansvarlige adfærd bliver i investeringsverdenen ofte benævnt ESG. Det er en forkortelse for Environmental, Social & Governance, og hvor ESG tidligere var et lidt perifert element, er det i dag allestedsnærværende. Det oplever i hvert fald Tonni Bülow-Nielsen, der er Managing Partner i VF Venture, som er den statsejede investeringsfonds venture-afdeling.

Den erfarne investeringschef oplever således, hvordan et nyt erhvervsliv med fokus på ansvarlig og bæredygtig adfærd for alvor er ved at manifestere sig, fortæller han.

”Hvis man ser på de helt unge iværksættere, så er ESG helt klart noget, der bor i dem allerede. Det er tydeligvis noget, de tænker ekstremt meget på – både når de udvikler selskabet, og når de går til markedet og positionerer sig. Jeg oplever, at det er helt naturligt for dem,” siger han.


Tonni Bülow-Nielsen er Managing Partner Vækstfondens venture-afdeling, VF Venture. Foto: Ricky John Molloy/Vækstfonden

Mens Vækstfonden er sat i verden for at booste væksten i erhvervslivet over en bred kam, så er VF Ventures funktion mere snæver. Afdelingen fokuserer på at investere i lovende vækstvirksomheder med stort, globalt skaleringspotentiale.

Den slags virksomheder er sjældent etableret af den helt unge generation, men har ofte erfarne og rutinerede iværksættere bag sig. Og selvom Tonni Bülow-Nielsen oplever, at også de har fokus på ESG, så er der alligevel forskelle.

”Der er nok en tendens til, at de mere modne iværksættere ser på ESG på en anden måde, for det er ikke en del af deres DNA på samme måde, som det er for den nye generation. Men også her ser vi et stigende fokus på ansvarlighed og bæredygtighed som en del af den kommercielle forretning,” siger han.

Set fra Tonni Bülow-Nielsens kontor er der simpelthen sket en holdningsændring i den del af erhvervslivet, han fokuserer på. Det er ikke fordi, at ansvarlig virksomhedsadfærd har været ikkeeksisterende tidligere – men i dag fylder ESG simpelthen mere. Specielt de sidste to-tre år er holdningsændringen for alvor slået igennem.

Hastig udvikling

VF Venture blev etableret for ca. 12 år siden i forbindelse med nogle strukturelle ændringer i Vækstfonden. Blandt andet blev en del af venture-porteføljen udskilt i en uafhængig fond i form af det, vi i dag kender som Sunstone Capital og Heartcore Capital. Det banede vejen for VF Venture.
VF Venture åbnede fond nummer fem ved årsskiftet 2018-19. Den er øremærket til ventureinvesteringer, der typisk har en tiårig horisont.

Pengene kommer fra Vækstfonden selv, der i dag er så godt som 100 pct. selvfinansierende. Fonden skal bruges til at vækste morgendagens virksomhedssucceser – præcis som VF Venture allerede har gjort med en lang række kendte virksomhedsnavne, f.eks. Universal Robots og Muuto.
Med hensyn til ESG, så gør Tonni Bülow-Nielsen det klart, at den slags værdier i dag er helt centrale for arbejdet i VF Venture.

”Det er helt centralt, at de virksomheder, vi samarbejder med, agerer ansvarligt. Både i forhold til deres påvirkning af samfundet, men også i forhold til, at de med stor sandsynlighed lever længere, hvis de har en bæredygtig strategi. Det er et område, der hele tiden udvikler sig i stort set alle brancher i disse år. Derfor har vi også lagt ESG-guidelines ned over vores aktiviteter, og det afspejler, hvad der er blevet common practice i mange fonde,” siger han.

Fyldig tjekliste

I praksis kan man sammenligne ESG-indsatsen med en tjekliste over forhold, der skal overvejes, inden VF Venture skyder penge i en virksomhed.

”Der er en afdeling i huset, som er ansvarlig for, at vi implementerer retningslinjerne på tværs af hele Vækstfonden. De leverer guidelines bl.a. fra organer som FN – og holder øje med, hvordan man ser på det her verden over, hvorefter de skræddersyr kravene til Vækstfonden. Vi har en klar proces for, hvordan vi indarbejder ESG i vores due diligence, inden vi investerer i virksomheder,” siger han.
De emner, man undersøger, og de krav, man stiller til investeringsobjekterne, er bredspektrede.

”Det kan fx være miljøbelastning, men det kan også være deres brug af underleverandører – det kan være, om de opererer i et land, hvor der er problemer med arbejdsmiljø eller børnearbejde. Når du kigger på en ny potentiel investering, så foreligger der jo en forretningsplan. Den bruger vi så som udgangspunkt til at lave et term-sheet – altså hvilke vilkår vi kan investere under,” siger han.

Høje forventninger

Tonni Bülow-Nielsen mener, at Vækstfonden og VF Venture er blandt de investeringsfonde, der er langt fremme med brugen af ESG i Danmark. Det er der gode grunde til.

”Dels vil vi rigtig gerne gå foran og være med til at påvirke den generelle udvikling. Dels er det også forventet. Som en del af staten er det helt naturligt, at vi i Vækstfonden har fokus på området og bestræber os på at være på forkant med udviklingen,” siger han.

Heldigvis er man ikke alene om at vægte ESG højt i dag. VF Venture arbejder tæt sammen med privatejede venturefonde, og mange af dem har også skruet op for arbejdet med ansvarlighed de seneste år. Det kommer ikke bag på samarbejdspartnerne, at Vækstfonden dukker op med en liste med opmærksomhedspunkter, før den åbner pengepungen.

Derudover hjælper det også på udviklingen, at mange iværksættere – både de nye og de erfarne – i dag selv har fokus på at gøre den ansvarlige adfærd til en central del af deres virke. Og det skyldes ifølge Tonni Bülow-Nielsen, at værdierne er blevet en iboende del af os alle i dag.
Adgangsbillet til markedet

I Tonni Bülow-Nielsens optik handler ESG dog også om, at produkter, der bliver udviklet i dag, ofte har en iboende ansvarligheds-linje. Han bruger den danske robotvirksomhed Universal Robots som eksempel.

”En interessant vinkel på Universal Robots er den måde, de endte med at positionerede sig på. De blev den robotproducent, der skulle sørge for, at den trivielle og nedslidende del af det arbejde, som den klassiske blue-collar-ansatte døjer med, blev flyttet over i robottens hænder. Der er stadig brug for den ansatte, men robotarmen tager den slemme, nedslidende del af arbejdet,” siger han og tilføjer:

”Det er jo genialt – men det var faktisk ikke Universal Robots teknologiske udgangspunkt og fokusområde. Men det blev det. Dermed blev det deres adgangsbillet til markedet. ”
Vækstfonden har i dag lagt sin del af ejerskabet af Universal Robots bag sig. Odense-robotterne er i dag ejet af den amerikanske virksomhed Teradyne, som arbejder på at løfte den danske virksomhedssucces op på næste niveau.

Det er både med til at udbrede danske teknologier og den ESG-standard, der alt andet lige er højere i Danmark og Norden i forhold til mange andre steder i verden. Det er i sidste ende også med til at støbe fundament for kommende, danske virksomhedssucceser, mener Tonni Bülow-Nielsen.
”Som professionel kan jeg se, at vi kan skabe ny teknologi, som kan møde flere af de krav, vi ser poppe op ude omkring i verden. Dermed er vi på forkant og har en fordel, når vi lancerer ny teknologi. Mange danske iværksættere tænker ansvarligt og bæredygtigt i dag – det er en fordel på alle måder,” siger han.


FAKTA OM ESG

ESG er en forkortelse for de engelske termer Environmental, Social og Governance. Betegnelsen bliver brugt mange steder i erhvervslivet, men især i investeringsverdenen.
Forkortelsen er en bred betegnelse, der indhegner temaer som miljø, klima, arbejdstagerrettigheder, social ansvarlighed og lignende.
For nogle virksomheder er ESG overordnede guidelines, som ledelsen tager hensyn til i beslutningsprocessen. For andre virksomheder er ESG et langt mere indarbejdet kerneelement i deres drift.

Kilde: DVCA
Læs de to forrige indlæg i denne serie her:

DEL 2:

https://aktiveejere.dk/pfa-om-ansvarlige-investeringer-vores-krav-er-kundernes-krav/

DEL1:

https://aktiveejere.dk/fsn-capital-ansvarlig-opfoersel-og-afkast-er-to-sider-af-samme-sag/

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


© Created and hosted by Group Online.