Danmark har et stort uforløst vækstpotentiale. Det skorter ikke på kreativitet og innovative idéer, men vores iværksættere har notorisk svært ved at tiltrække risikovillig kapital og det skader produktiviteten og væksten.

DVCA’s vækstkatalog kan snart hentes herfra.