Venturefonde: Sådan bliver Danmark 19 mia. kr. rigere i 2025

Venturefonde, der investerer i lovende danske iværksættere, lancerer i dag et vækstudspil, som kan øge BNP med 19 mia. kroner. Udspillet er inspiration til VLAK-regeringen, der ventes at fremlægge en ny 2025-plan inden sommer.

Venturefondenes politiske overbygning i Danmark, DVCA, tager forskud på de politiske 2025-forhandlinger med et vækstudspil, der kan løfte den danske velstand med 19 mia. kr.

Danmark er blandt de EU-lande, hvor nystartede virksomheder har dårligst adgang til risikovillig kapital, som ellers er nødvendig for at kunne ansætte nye medarbejdere og investere i innovation. “Konsekvensen er, at Danmark kun har halvt så mange vækstvirksomheder som eksempelvis Sverige og Storbritannien”, forklarer Jannick Nytoft, adm. direktør i DVCA.

Venturefonde vil lukke hullet i 2025-planen

Regeringens 2025-plan, der ventes at komme inden sommer, skal ifølge regeringsgrundlaget øge det danske BNP med 80 mia. kr. Men i den plan, V-regeringen fremlagde i sommer, indgik blot initiativer til 46 mia. kr.

Dermed mangler stadig initiativer for 34 mia. kr. Og det hul i 2025-planen kan venturebranchen være med til at lukke, siger Jannick Nytoft: “Vi kan løfte den samlede danske velstand med 19 mia. kr., ved at fordoble de risikovillige investeringer i lovende unge iværksættervirksomheder. Det er svarer til prisen på en lille håndfuld supersygehuse, og viser at vækst og velfærd går hånd i hånd.”

Analyser fra Deutsche Bank har tidligere vist, at samfundet får pengene 10 gange igen for hver kr. investeret i unge iværksættervirksomheder.

Opgør med OECD’s højeste iværksætter-beskatning

Det er paradoksalt, at selvom et voksende antal danskere prøver kræfter med iværksætteri i disse år, så er antallet af iværksættere, der udvikler sig til gazeller, lavt sammenlignet med udlandet.

Jannick Nytoft peger på, at Danmark er det land i OECD som beskatter aktieindkomster højest. Det rammer iværksætterne på pengepungen, og er et område hvor Danmark har ekstremt dårlige rammevilkår sammenlignet med de øvrige nordiske lande: “Aktieindkomst fra egen virksomhed er levebrød for en iværksætter. Så når Danmark har verdens højeste aktieskat, da har vi per definition også verdens højeste skat på iværksætteri,” mener Jannick Nytoft.

Den øverste skat på aktieindkomster i Danmark er 42 pct. I Norge, Sverige og Finland er er niveauet langt lavere, mellem 24-30 pct.

Tolv veje til vækst

DVCA’s vækstudspil indeholder 12 konkrete forslag, der kan bidrage til en fordobling af de risikovillige investeringer i iværksætteri frem mod 2025.

Forslagene er bl.a. møntet på at kopiere best practice fra Storbritannien, at gøre det lettere for private at investere i iværksætteri, og generelt at sikre mere attraktive og stabile rammevilkår for iværksættere og investorer herhjemme.

Læs alle forslagene i Vækstland 2025.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


© Created and hosted by Group Online.