Artikler bragt i Aktive Ejeres nyhedsbrev

April 2022

KREAB: Bliv thought leader – det forstørrer markedspotentialet 
Af Lisbeth Wirgowitsch, Managing Partner KREAB og John N. Albertsen, Head og Financial Communications.Mere end 20.000 virksomheder skal ifølge Erhvervsstyrelsen skifte ejer i de kommende ti år, men kun hvert femte virksomhedssalg i Danmark sker til en kapitalfond. Den andel kan blive langt højere, hvis markedet ved, hvilken værditilførsel kapitalfonde typisk bidrager med i deres porteføljeselskaber. Det handler om imageændring samt målrettet strategisk kommunikation – og netop det var på agendaen, da Aktive Ejere og kommunikationsbureauet, KREAB, inviterede repræsentanter for kapitalfonde til en dialog om, hvordan de bliver attraktive som købere; og sælger porteføljen bedre.

August 2019
PreSeed Ventures i gang med at rejse 350 mio. kommercielle kr.
Af Nikolai Steensgaard, freelance erhvervsjournalist
Det tidligere statsstøttede PreSeed Ventures står for første gang helt på egne ben. Fondens frontfigur, CEO Christel Piron, vil på kommercielle vilkår rejse 350 mio. kr. til early-stage investeringer. Ambitiøst, men slet ikke urealistisk, lyder nogle af reaktionerne.

Juni 2019
PFA om ansvarlige investeringer: Vores krav er kundernes krav
Af Nikolai Steensgaard, freelance erhvervsjournalist
PFA stiller i dag store omfattende krav om ansvarlig adfærd, når pensionskæmpen investerer i bl.a. kapitalfonde. Det er der gode grunde til – og en af dem er, at PFA’s egne kunder selv stiller samme krav.

Maj 2019
FSN Capital: Ansvarlig opførsel og afkast er to sider af samme sag
Af Nikolai Steensgaard, freelance erhvervsjournalist
For kapitalfonden FSN Capital er begreberne Environmental, Social & Governance mere end blot luftige ord i et strategidokument. De er simpelthen knudepunkter i kapitalfondens investeringsstrategi.

April 2019
PKA AIP’s Anette Eberhard: Tæt samarbejde med kapitalfondene er opskriften på succes
Af Nikolai Steensgaard, freelance erhvervsjournalist
PKA har positive erfaringer med at investere i kapitalfonde. Nøglen er parternes fælles fodslag og et tæt samarbejde, forklarer Anette Eberhard, der er chef for pensionselskabets højt specialiserede investeringsarm PKA AIP

Marts 2019
Rapport: Høj kvalitet er et kendetegn ved nordisk iværksætteri
Af Nikolai Steensgaard, freelance erhvervsjournalist
De nordiske venturefonde er optimistiske mht. fremtiden, viser ny rapport. Optimismen bunder i, at kvalitets-iværksætteri i dag er blevet et kendetegn for Norden. Flere aktører melder sig enige – men påpeger samtidig, at der stadig er udfordringer.Rapport: Høj kvalitet er et kendetegn ved nordisk iværksætteri

Februar 2019
Dansk business angel: Værdi kan være andet end kroner og øre
Af Nikolai Steensgaard, freelance erhvervsjournalist
Alle investorer ønsker naturligvis økonomisk gevinst. Drivkraften blandt de risikovillige business angels kan dog stikke et spadestik dybere. Det er erhvervsmanden Thomas Black-Petersen et eksempel på.

December 2018
Danske iværksættere: Udenlandske venturefonde kan være altafgørende for internationalt gennembrud
Af Nikolai Steensgaard, freelance erhvervsjournalist
Der er gode grunde til, at mange danske iværksættere vender sig mod udenlandske venturefonde, når den helt store internationale udrulning skal finansieres. De er nemlig ikke blot kapitalstærke – de har også den altafgørende knowhow, fortæller stifterne af tre fremadstormende danske virksomheder.

December 2018
Nye skatteregler om aggressiv skatteplanlægning rammer aktive ejere
Af Daniel Noe Harboe, skattepartner PWC
EU har vedtaget et nyt direktiv (DAC6), som har til formål at styrke skattegennemsigtigheden og bekæmpe aggressive skatteordninger. Direktivet, som trådte i kraft den 25. juni 2018, medfører en indberetningspligt for såvel skatterådgivere, virksomheder som investorer vedrørende grænseoverskridende transaktioner, hvor formålet helt eller delvist er at opnå en skattefordel.

November 2018
Danske eller udenlandske kapitalfonde– kan skatten blive lavere end 0%?
Af Erik Banner-Voigt, partner, Bruun & Hjejle
Problemet med den seneste tids kritiske skattelyhistorier er, at den kommer fra meningsdannere og politikere, der ikke har kendskab til, hvordan venture- og kapitalfonde opererer og bliver beskattet. Sådan lyder det fra Erik Banner-Voigt, én af Danmarks førende skatteeksperter på området, som her kaster lys over mørket.

August 2018
Ansvarlig skat – skal man overhovedet tage det alvorligt?
Af Søren Dalby Madsen, KPMG Acor Tax
Spørgsmålet, om man skal tage ansvarlig skat alvorligt, er stillet retorisk. For naturligvis er man som virksomhed – hvad enten den er kapitalfondsejet, børsnoteret, familieejet eller fondsejet – nødt til at forholde sig til de agendaer, der fylder i ens omverden.

Juli 2018
Emerging Fund Manager Guide
A guide to setting up your first private capital fund
This Emerging Fund Manager Guide has been produced by the Intertrust funds team as well as by a number of their trusted advisers and partners. This guide will be of use to the next generation of managers: companies or individuals looking to set up a private capital fund for the first time. It should help, not just in terms of the key information they need to consider, but also highlights the pitfalls and blind spots that can be faced by first-time, spin off and emerging managers.
Download the introduction here!
You can request the full guide for free by sending an e-mail to dorte.thomsen@intertrustgroup.com

Marts 2017
Nordisk IPO-marked trodser et udfordrende makroøkonomisk år
Det nordiske IPO-marked tiltrak international bevågenhed i 2016. Danmark slog rekord på rejst kapital med blandt andet den næststørste børsnotering i Europa, DONG Energy, og verdens største tech IPO, Nets. Vi forventer fortsat interesse fra investorer i 2017 for attraktive nye selskaber og vi ser flere mulige nye mellemstore selskaber på børsen.
Af Harald Grøn, Torben Hansen, Ditlev Walther-Rasmussen og Nina Fisker Olesen, Nordea

December 2016
Danmarks 1.600 største virksomheder genererer en gennemsnitlig afkastningsgrad på 7,5 %
Management performance survey 2016

Hvordan de større virksomheder i øvrigt performer på andre nøgletal i forhold til direktionens og bestyrelsens sammensætning, i forhold til virksomheder i samme eller andre brancher, størrelser eller geografiske regioner og i forhold til året før, er nogle af de informationer Alexander Hughes’ seneste Management Performance Survey indeholder.
Af Evan Tolstoj Hansen, Managing Partner, Alexander Hughes

September 2016
Big Impact er big business
For nylig kom magasinet Enterprise Nation med tal fra England, der viste en vækst i antallet af sociale entreprenører i 2015 på 80%. Analysen af disse entreprenørers virksomheder dokumenterede samtidig en samlet positiv bundlinje på 13 milliarder kroner. Dermed havde denne type iværksættere klaret sig væsentligt bedre end gennemsnittet. Magasinets konklusion: Big impact is big business.
Af Enterprise Nation.

April 2016
Interview vedr. ændringerne i revisorloven
I efteråret 2015 fremsatte regeringen et forslag til lov om ændring af revisorloven.
DVCA har adspurgt Charlotte Jepsen, adm. direktør i FSR – danske revisorer, om det nye lovforslag, herunder om de væsentlige ændringer i lovforslaget. Interviewet er bragt i DVCAs nyhedsbrev april 2016.
Af FSR.

Februar 2016
OECD’s Common Reporting Standard – det samme som FATCA eller?
OECD har med ”The Common Reporting Standard” eller ”CRS” introduceret en global videreudvikling af USA’s FATCA-regler. Med CRS udvides rapporteringsforpligtelsen til at omfatte rapportering om indkomst og formue hos skatteydere i pt. mere end 90 deltagende lande. For private equity-, venture-, og kapitalfonde medfører CRS yderligere krav om klassifikation af fondsenheder, management-selskaber m.v. samt rapportering om investorer. CRS’ forpligtelser vedrørende nye investorer trådte i kraft den 1. januar 2016, og fonde, der er i fundraising eller på anden vis optager nye investorer, skal derfor have CRS-processerne på plads allerede nu. Vi giver i denne artikel et indblik i, hvilke krav CRS pålægger danske private equity-, venture-, og kapitalfonde.
Af Jesper Frøkjær, Executive Director og Hannibal Hummelgaard, Manager, EY.

December 2015
Modernisering af EU’s statsstøtteregler giver bedre muligheder for støtte til iværksættervirksomheder
Europa-Kommissionen har indenfor de seneste år foretaget en omfattende modernisering af EU’s statsstøtteregler, som indebærer, at medlemsstaterne i højere grad er fritaget fra at anmelde støtteforanstaltninger, inden støtten udbetales til virksomhederne.
De ændrede regler indebærer navnlig, at det er blevet lettere for medlemsstaterne at give økonomisk støtte til iværksættervirksomheder, som ellers kan have vanskeligt ved at skaffe tilstrækkelig kapital.
Formålet med denne artikel er at give et indblik i de muligheder, som medlemsstaterne har for at støtte iværksættervirksomheder økonomisk og dermed bidrage til at finansiere disse virksomheders vækst. Artiklen indeholder således ikke en udtømmende gennemgang af statsstøttereglerne.
Af Gitte Holtsø, Partner og Lise Aaby Nielsen, advokatfuldmægtig, Plesner.

November 2015
Status på det nordiske transaktionsmarked
Et marked karakteriseret ved god adgang til kapital, øget appetit, men fortsat et moderat antal transaktioner, mens børsnoteringsmarkedet stadig er et attraktivt alternativ.Antallet af nordiske M&A-transaktioner er faldet med 18% i de første 10 måneder af 2015 i forhold til samme periode året forinden, hvilket virker paradoksalt i lyset af de fortsat likvide gældsmarkeder, stigende mængder dry powder, samt det forhold, at flere strategiske købere i øget omfang prioriterer akkvisitioner efter de seneste år at have styrket deres kapitalstruktur. Dog er M&A-markedet påvirket af et fortsat stærkt IPO-marked, om end med store variationer fra land til land.
Af Nikolaj Bundgaard, Director og Anders Egelund, Associate, Nordea.

September 2015
Momsens i konstant bevægelse – Efteråret byder på nye muligheder for at reducere omkostningerne til moms
EU-domstolen afsiger minimum 50 domme om moms hvert eneste år. Dommene bliver efterfølgende fortolket af det enkelte medlemsland, og om nødvendigt implementeret i den nationale praksis. Inden længe bliver et par af de seneste domme implementeret i Danmark. Den ene dom giver større muligheder for at få fradrag for moms på omkostninger til køb af datterselskaber, end der hidtil har været i Danmark. Den anden dom medfører, at managementselskabers ydelser til en lang række investeringsfonde er 100% momsfri, uden fradrag for moms på omkostninger og med betaling af lønsumsafgift. Samtidig medfører dommen også, at managementselskabernes indkøb af forskellige ydelser fra underleverandører i større omfang også kan momsfritages. Managementselskaberne bør foretage en konkret vurdering af, hvad især sidstnævnte ændring får af konsekvenser for dem.
Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte.

Februar 2015
Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast
For dansk økonomi var 2014 en blanding af gode og dårlige nyheder. Året bød på 22 pct. færre konkurser end i 2013, C20-indekset steg med 17 pct., og arbejdsløsheden stabiliserede sig på 5 pct. Men konjunkturbarometeret for industrien ramte et lavpunkt i 2. halvår, det indenlandske forbrug udviklede sig fladt, og koblet med en svag beskæftigelsesudvikling fik det Nordea til at bemærke, at opsvinget er i gang – men det er det lange seje træk, der gælder. Og det er præcist det, som danske ventureinvestorer har måttet erkende. At det er det lange seje træk, der skaber resultaterne. Og nu tyder det på, at deres tålmodighed begynder at bære frugt.
Af Ditte Rude Moncur, analysechef, Vækstfonden.

September 2014
Dansk økonomi på slingrekurs
I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi har hele tiden været optimistiske på vegne af dansk økonomi i år, hvilket vi har følt os bekræftet i på baggrund af en række gode nøgletal. Vi har derfor erklæret, at dansk økonomi befinder sig i starten af et nyt økonomisk opsving, om end opsvinget både er svagt og skrøbeligt.
Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank.

August 2014
Undgå FATCA kildeskat på investeringer
De amerikanske FATCA-regler om rapportering, kunde/investor-dokumentation og kildeskat er nu en realitet med ikrafttrædenaf første del den 1. juli 2014. Den danske implementering af reglerne er endvidere på plads med vedtagelsen af en ny bestemmelsei skattekontrollovens § 8 Å og bekendtgørelse nr. 769 af 26. juni 2014. Få her et kort overblik over hvilke tiltag,der kan være nødvendige at gennemføre for Private equity-, venture- og kapitalfonde.
Af Inge Heinrichsen, Partner, og Jesper Frøkjær, Director, EY Finansiel Services Tax.

Juli 2014
Dansk vækstpolitik bør udnytte stærkt dansk børsmarked
NASDAQ OMX København offentliggjorde den 19 juni rapporten Anbefalinger til et stærkere børsnoteringsklima for Danmarks vækst med 14 anbefalinger og løsningsforslag til hvordan børsmarkedet bedre kan bidrage til dansk vækst og lette finansieringsmulighederne for mindre selskaber.
Af Carsten Borring, chef for notering & selskaber NASDAQ OMX København.

Maj 2014
Stærk M&A-marked i Danmark i 2013 og positive forventninger til 2014
Det danske M&A-marked har været præget af turbulens siden finanskrisen, men udviklingen i Danmark i 2013 afviger positiv i forhold til resten af Norden. Samtidig peger en række faktorer i retning af en positiv udvikling i M&A-markedet i 2014.
Af Johannes Vasehus Sørensen, managing partner, og Uffe Ambjørn, director, Deloitte Danmark.

April 2014
Patentbokse og lignende skatteincitamenter
Da en række af de lande, som Danmark er i tæt konkurrence med i de senere år, har indført attraktive skatteregler for overskud fra navnlig patenterede opfindelser, men i visse tilfælde også fra andre IP aktiver, vil danske politikere formentlig i en ikke fjern fremtid skulle forholde sig til, om tilsvarende konkurrencedygtige regler skal indføres i Danmark.
Af Arne Riis, partner, og Tanja Warschow, advokatfuldmægtig, Bech-Bruun Advokatfirma.

April 2014
EuVECA Essentials – An Introduction til the European Venture Capital Fund Regulation
EuVECA Essentials is designed to provide a straightforward guide to the Regulation and its provisions, and to help firms understand how to achieve EuVECA designation.
Af EVCA, European Private Equity & Venture Capital Association (Nu: InvestEurope).

Februar 2014
Introduktion til venture- og kapitalfonde
Sekretariatet i DVCA har skrevet en kort introduktion til venture- og kapitalfonde. Fondenes livscyklus bliver beskrevet i følgende fire faser: Fundraising – investering – værdiskabelse – exit. Derudover forklares centrale begreber såsom J-curve, IRR, management fee og carried interest.
Af Sekretariatet i DVCA

Februar 2014
Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde – Risikostyring
Willis FINEX afdeling opsummerer i denne artikel de specifikke fram loven om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. stiller til afdækning af det potentielle erstatsningsansvar, forvalteren kan ifalde som følge af forvalterens aktiviteter, altså forvalterens professionelle ansvar.
Af Klaus Stubkjær Andersen, partner og leder af Willis FINEX og Tine Olsen, cand. jur., konsulent i FINEX.

December 2013
Deadlock-situationer i ejer- og joint venture-aftaler
Det er velkendt, at der kan opstå en fastlåst situation mellem kapitalejerne i et selskab medden virkning, at ingen af kapitalejerne (eller kapitalejergrupperne) kan gennemføre deres ønskedestrategi for selskabet – en såkaldt deadlock. Selskabet bliver handlingslammet.
Af Jens Chr. Hesse Rasmussen, partner, Bech-Bruun Advokatfirma og Anders Rubinstein, advokat, Bech-Bruun Advokatfirma.

November 2013
M&A Forsikringer: Et værktøj til hurtigere, smidigere og mere omkostningseffektive transaktioner
Takket være lavere forsikringspræmier, forsikringsprodukter med bredere dækninger og en mere smidig indtegningsproces, er M&A forsikringer i de seneste år blevet anvendt i langt højere udstrækning i forbindelse med nordiske virksomhedsoverdragelser.
Af Klaus Stubkjær Andersen, partner, Willis.

November 2013
Bedre opbakning til business angels skubber vækstlaget frem
Danmark er bagud. Det står klart efter, at seminaret ”Society and Business Angels – a partnership made in heaven?” i slutningen af september satte fokus på, hvordan bedre støtte til europæiske business angels vil betyde, at vækstlagets mange innovative iværksættere hjælpes frem og skaber vækst. Bag seminaret stod Business Angels Copenhagen (BAC), DVCA – den danske venture- og kapitalfondsforening og EBAN, der er det europæiske business angels netværk.
Af Sekretariatet i DVCA.

Oktober 2013
Overdragelsesbestemmelser i ejeraftaler – med fokus på kapitalfonde
Et centralt emne i enhver ejeraftale er regler om overdragelse af kapitalandele (aktier og anparter). I denne artikel beskriver vi de forskellige overdragelsesklausuler, man typisk støder på i ejeraftaler, og hvilke fordele og ulemper de enkelte bestemmelser har.
Af Anders Rubinstein, advokat M&A Corporate, Bech-Bruun Avokatfirma og Jens Chr. Hesse Rasmussen, partner, advokat M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma.

September 2013
Skal min fond have en depositar?
I forbindelse med ikrafttrædelse den 22. juli 2013 af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (”FAIF”) har Finanstilsynet bl.a. udarbejdet vejledning om depositarer for alternative investeringsfonde. Denne artikel vil kort gennemgå udvalgte dele af vejledningen.
Af Joo Runge, director, CorpNordic.

August 2013
Den nye FAIF Lov
Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (FAIF loven) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om forvaltere af alternative inve-steringsfonde – også kaldet FAIF direktivet eller på engelsk AIFM Directive.
Af Søren Fogh, partner, Gorissen Federspiel.

Maj 2013
Forordning om europæiske venturefonde
Europa-Parlamentet og Rådet har vedtaget en revideret udgave af det forslag til forordning om europæiske venturefonde, som Kommissionen offentliggjorde den 7. december 2011. Det vedtagne forslag til forordning er set med venture-branchens øjne forbedret på en række punkter(…)
Af Jakob Mosegaard Larsen, partner, Nielsen Nørager Advokatselskab.

April 2013
Data og internetsikkerhed bør inddrages i ledelsens fokusområder
Inden for det seneste årti er fokus på ledelsesansvar steget markant, hvilket sandsynligvis kan tilskrives bå-de de mange ledelsesansvarssager, hvoraf kun et fåtal har været nævnt i medierne, og den stigende fokus på ”Corporate governance” (god selskabsledelse).
af Klaus Stubkjær Andersen, partner, og Tine Olsen, juridisk konsulent, Willis.

Marts 2013
Iværksætterselskabet
Erhvervs- og vækstministeren har den 27. februar 2013 fremsat lovforslag nr. L 152, der bl.a. indeholder et forslag om at indføre en ny selskabsform med begrænset ansvar benævnt ”iværksætterselskab”, forkortet ”IVS”.
Af Thomas Riise, partner, Lassen Richard Advokataktieselskab.

Februar 2013
Værdiskabelse i porteføljeselskaber
I den nuværende økonomiske situation oplever private equity-fonde et pres i forhold til at videreudvikle deres forretningsmodel, og således yderligere styrke afkastet af deres investeringer. Det drejer sig bl.a. om post-deal management og især udvikling af porteføljeselskaberne.
Af Søren P. Krejler, Partner og Kenneth Ullerup, Associate director, KPMG Private Equity Group.

December 2012
Det gode opkøb i den svære tid
Den økonomiske krise har nedsat aktiviteten på det globale M&A markeder, og der gennemføres i dag langt færre handler, end vi så det i midt-00’erne – og det er nu langt sværere at finde ”det gode opkøb”.
Af Nikolaj Juhl Hansen, Senior Office Partner, Head of M&A og Ulrik Laustsen, Head of Corporate, Eversheds.

Oktober 2012
Muligheder for optimering af værdien af skattemæssige underskud
I løbet af 2012 er der vedtaget to nye skatteregler, som kan have væsentlig betydning for vækstvirksomheder med betydelige investeringer i forskning og udvikling.
Af Daniel Noe Harboe & Niels Henrik B. Mikkelsen, Partnere i PwC.

September 2012
Lave renter kan redde kapitalfonde
Det er vanskeligt at rejse kapital for tiden. Lave renter og mindre afkast på obligationsinvesteringer vil dog betyde, at flere investorer vil se kapitalfondenes vej i fremtide, mener kapitalfondsdirektør i Maj Invest Equity.
Af Maria Kehlet Hansen, DVCA.

August 2012
De nye regler for fremførsel af underskud
Folketinget har med vedtagelsen af L 173 gennemført en række indgreb mod ”nulskattesel-skaber”, og blandt andet indført en generel begrænsning i den almindelige ret til under-skudsfremførsel. Månedens artikel sætter spot på emnet.
Af Jan Steen Hansen, partner, Bruun og Hjejle.

Maj 2012
Fradrag for management fee – Sagen om Symbion
Ved en Højesterets dom i november sidste år fik en venturefond medhold i, at udgifter til management fee kunne fradrages. Forfatterne har ført sagen ved Landsskatteretten, Østre Landsret og Højesteret og vil i denne artikel kommentere dommen.
Af Bodil Tolstrup, advokat og Nikolaj Bjørnholm, advokat, Hannes Snellman.

Maj 2012
Hvidvaskloven – Nu også for managementselskaber?
Hvidvaskloven, der gennemfører dele af 3. hvid-vaskdirektiv i dansk ret, har efterhånden seks år på bagen og har siden sin vedtagelse givet anled-ning til adskillige fortolkningsmæssige tvivls-spørgsmål, senest i forhold til kapital- og venture-fondes managementselskaber.
Af Jakob Mosegaard Larsen, partner, Nielsen Nørager.

Januar 2012
Ophævelse af skattebegunstigende regler for incitaments-programmer – muligheder fremadrettet
Tidligere gav Ligningsloven arbejdsgivere mulighed for at anvende visse skattemæssigt favorable
regler på aktielønsområdet.
Af Dilan Natasya Duvarci, consultant, PwC.

December 2011
Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbskasuler for medarbejderaktier under pres
En ny principiel Højesteretsdom1 begrænser selskabers mulighed for at kunne håndhæve eksisterende
– og i fremtiden indgå aftale om – såkaldte tilbagekøbsklausuler i medarbejderaktieprogrammer.
Af Anders Rubinstein, advokat M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma.

Oktober 2011
En ulykke kommer sjældent alene
Risikoen ved det faste driftssted for udenlandske investorer
Af Erik Banner-Voigt partner, Deloitte og Jesper Anker Hansen, Deloitte.

September 2011
Når investorer misligholder
Finanskrisen har imidlertid øget opmærksomheden omkring risikoen for investormisligholdelse og behovet for afbalancerede og praktisk anvendelige bestemmelser i fondsaftalerne til håndtering af investorers misligholdelse af deres betalingsforpligtelser.
Af Rebecca Vikjær Sandholt, advokat, og Jakob Mosegaard Larsen, advokat, Nielsen Nørager.