Afgørende at sikre ro om EU-regulering

Afgørende at sikre ro om EU-regulering

EU-reguleringen af kapital- og venturefonde fungerer efter hensigten. Samtidig er det vigtigt at sikre ro om reguleringen af venture- og kapitalfonde i en tid, hvor de finansielle markeder og samfundsøkonomien er præget af den usikkerhed, coronapandemien skaber.

Derfor mener Aktive Ejere, at det er en forkert vej at gå, hvis EU-Kommissionen vælger at genåbne det såkaldte FAIF-direktiv, der regulerer kapital- og venturefonde. Det skriver Aktive Ejere i det høringssvar, foreningen har afleveret til EU-Kommissionen.

Aktive Ejeres høringssvar kan læses her