Skip to main content

Henriettes leder 28.09.2018

Efteråret er kommet forrygende fra land i det danske opstartsmiljø. Eksempelvis med Techfestival og TechBBQ som var mere velbesøgt end nogensinde. Den tiltagende interesse for unge tech-startups lover godt, for mange af dem vil bidrage til at udvikle fremtidens bæredygtige løsninger i verden og er samtidig forkæmpere for et friere internet, der hvor techgiganterne synes at være gået på kompromis.

Gode år for startups
Analyser fra Vækstfonden, som bl.a. trækker på indsigt fra DVCA’s paraplyorganisation Invest Europe, viser, at kapitalmarkedet for investeringer har udviklet sig positivt i 2017. Størrelsen af nyinvesteringer i danske virksomheder foretaget af danske venturefonde er på sit højeste niveau siden 2011. Og Danmarks mange business angels foretager færre men større investeringer.

Allerede nu tør DVCA godt se ind i spåkuglen og konstatere, at 2018 bliver et endnu mere aktivt år end i fjor hvad angår ventureinvesteringer i danske startups. Alene i de første 3 kvartaler af 2018 har danske og udenlandske venturefonde investeret over 2 mia. kr. ind i danske startups. Og på den måde spiller de en afgørende rolle for vækstvirksomhedernes muligheder for at udvikle sig til globale vindere.

Investeringer i seed og startup-laget omsættes i flere F&U-investeringer og bidrager til at løfte erhvervslivets produktivitet. Og netop opgaven med at højne produktiviteten bør være en politisk topprioritet ved næste valg. Ellers risikerer den økonomiske optur at ende med en brat maveplasker.

Danmark i Norden
Venturebranchen herhjemme er modnet og leverer solide afkast til danske pensionskasser og øvrige investorer. Men hvis vi skal helt til tops i Norden, for slet ikke at tale om Europa, kræver det, at danske virksomheder og investorer har lige konkurrencevilkår med omverdenen.

Aktieavancebeskatningen bør flugte med niveauet i resten af Skandinavien. Og vi bør udvikle et attraktivt marked for små og mellemstore virksomheder på børsen, således at vi ikke længere bliver banket gule og blå af Sverige, når vi sammenligner kapitalmarkederne.

Til Slush i december vil DVCA fremlægge en større analyse af de mange muligheder, der ligger i at gøre Norden til et venturemekka i Europa. Det gør vi i samarbejde med vores nordiske søsterforeninger.

Ansvarlige investorer
Den sidste tids triste udvikling med hvidvasksagen i Danske Bank sætter nok engang fokus på vigtigheden af en fast og fair regulering af de finansielle aktører, som skal efterleves af alle. Den finansielle sektor samlet er berørt af sagen, også selvom den på ingen måde omhandler eksempelvis kapitalfonde. Heldigvis for det.

Kapitalfonde bliver tværtimod mødt med en lang række krav fra deres investorer – bl.a. de danske pensionskasser – om at være ansvarlige investorer og leve op til krav indenfor CSR, ESG osv. Derfor opererer kapitalfonde ofte mere ansvarligt end andre virksomhedstyper og ejerskabsformer, som ikke mødes med samme krav fra deres aktionærer. Det kan vi godt være stolte af.

Der er dog fortsat behov for, at branchen agerer proaktivt og udviser transparens overfor omverdenen. Fx ved at hjemtage nye fonde til EU, hvilket bl.a. Altor har gjort. Læs mere om det i interviewet med Søren Johansen. Og af samme grund er ESG og de 17 verdensmål også et af de store temaer på DVCA´s årlige Topmøde, der løber af stablen den 6. og 7. november. Vi håber meget, at se jer der.

Venlig hilsen

Henriette Kinnunen, adm. direktør, DVCA