Skip to main content

Nyhedsbrev: Maj 2022

Hele Aktive Ejeres nyhedsbrev maj 2022 kan læses her: Nyhedsbrev maj 2022

En leder af Henrik Sass Larsen, administrerende direktør i Aktive Ejere, og Jonathan SH. Nielsen, direktør i Aktive Ejere

Aktive Ejere følger FAIF-revision til dørs

Kære medlem af Aktive Ejere,

Revisionen af de europæiske FAIF-regler har gennem de sidste par år været et vedvarende og vigtigt punkt i Aktive Ejeres interessevaretagelse. Reglerne er helt afgørende for store dele af branchen, og som repræsentant for det aktive ejerskab i Danmark, er det vores ærinde, at Danmark er et attraktivt sted at investere for både nationale og internationale aktører – og at det der skiller os fra vores kollegaer i Europa rummes af de fælles regler for det alternative investeringsmarked.

Først på året lærte vi Europa-Kommissionens konkrete ændringsforslag at kende, nu er det til behandling i ministerrådet og efter sommerferien når det Europa-Parlamentet. Aktive Ejere følger processen til dørs, og forventningen er, at EU afslutter sin revision omkring årsskiftet.

Kommissionens forslag ramte nogenlunde inden for skiven, selvom Aktive Ejeres udgangspunkt var, at de gældende regler har tjent branchen og myndighederne godt. Vi stillede os derfor ikke på bagbenene i forhold til en målrettet revision af reglerne. Det er heldigvis også, hvad kommissionen er gået efter. Det er værd at notere, at i tiden med det gældende FAIF-direktiv er sektoren vokset til at have 5,9 milliarder euro under forvaltning.

Den fremgang må ikke sættes over styr, og EU har selv gjort det til en prioritet for sin såkaldte Kapitalmarkedsunion, at der i markedet er kraftfulde alternativer til bankfinansiering. Realisering af det mål bakker vores branche op om, men det kræver selvfølgelig ordentlige rammevilkår.

I den afsluttende del af lovgivningsarbejdet prioriterer vi derfor, at nye byrder kun pålægges der, hvor det er relevant, og i disse tilfælde proportionalt til de ramtes størrelse. F.eks. er det værd at notere sig, at vores branche ikke har bidraget til finansiel ustabilitet, hvorfor vidtgående regler ikke synes velbegrundede.

I vores møder med europæiske meningsdannere er Aktive Ejere derfor talsmand for, at man bliver tydelig på, at nogle forpligtelser alene gælder for open-end fonde, og altså ikke for de closed-end fonde, der i høj grad kendetegner vores branche.

Det gør sig f.eks. gældende for de forstærkede rapporteringskrav, der ventes stillet for brug at likviditetsværktøjer, for oplysning af fees og andre opkrævninger samt for de tilnærmelser man forestiller sig i forhold til UCITS-rapporteringskrav.

Samtidig har vi haft svært ved at forstå forventningen om, at man skal dele mere data om delegation med den europæiske tilsynsmyndighed ESMA. Vi mener, at virksomhedernes myndighedsdialog bør gå med de nationale myndigheder. Herhjemme som bekendt med Finanstilsynet. Denne pointe, som andre også har båret frem, tyder det på forståelse for, og vi er derfor fortrøstningsfulde om en god landing her.

Med venlig hilsen,
Henrik Sass Larsen og Jonathan SH. Nielsen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


© Created and hosted by Group Online.