Berlingske: Kapitalfonde betaler 8,5 mia. kroner i skat

Det er veldokumenteret, at kapitalfonde bidrager positivt til økonomien ved at gøre virksomhederne mere produktive og øge den organiske vækst. Ole Steen Andersen og Jannick Nytoft skriver i Berlingske.

Debatindlæg bragt i Berlingske mandag d. 19. september 2016:
Kapitalfonde betaler 8,5 milliarder kr. i skat

Af Ole Steen Andersen, formand, & Jannick Nytoft, adm. direktør, DVCA – brancheforeningen for venture- og kapitalfonde.

Det er ikke trylleri, der gør det muligt for kapitalfonde at tage virksomheder som fx Nets under vingerne og på få år øge værdien så meget, at de er flyvefærdige og klar til livet som folkeaktie på fondsbørsen. Kapitalfonde har en unik ledelsestilgang – vi kalder det aktivt ejerskab – som betyder, at fondene udover vækstkapital også bidrager med erfaring, strategisk tæft og knivskarpe eksperter. Aktivt ejerskab gør det muligt at skabe hidtil uset værdi i kapitalfondsejede virksomheder – uanset om der at tale om en mellemstor nordjysk produktionsvirksomhed eller fx ISS og DONG.

Det er veldokumenteret, at kapitalfonde bidrager positivt til økonomien ved at gøre virksomhederne mere produktive og øge den organiske vækst. Derfor er det ikke korrekt, når erhvervskommentator Jens Chr. Hansen forleden skriver, at kapitalfonde ikke er åbne om deres bidrag til samfundet, hvad angår skat. DVCA, brancheforeningen for venture- og kapitalfonde i Danmark, har i 7 år fremlagt, hvad fondenes porteføljevirksomheder betaler i skat. Sidste år betalte virksomhederne ca. 1,3 mia. kr. i selskabsskat i Danmark. Det svarer til 2,8% af det samlede danske selskabsskatteprovenu på 47,5 mia. kr., og betyder at fondene betaler mere i skat relativt til den andel de udgør af dansk erhvervsliv. Når man også medregner bidraget via personskatter, moms og afgifter er fondenes bidrag til statskassen 8,5 mia. kr. – mere end prisen på et nyt supersygehus.

Kapitalfonde er Danmarks fremmeste leverandør af børsnoteringer, og vi ved at virksomhederne slår det øvrige marked, også efter de gået på børsen. Det gavner den danske aktionærkultur, som bl.a. vores politikere ønsker mere af. I forbindelse med børsnoteringer følger det ofte med, at direktører og kapitalfondenes ansatte opnår en klækkelig bonus. Men man skal have for øje, at en bonus altid er afhængig af, at der først skal skabes resultater. Det er netop en del af det aktive ejerskab, at partnere og topledelse investerer egne penge i de virksomheder, de arbejder med. At de selv ”lægger hånden på kogepladen” er et krav fra de investorer, som kapitalfondene har i ryggen – fx store danske pensionskasser som ATP, Danica og PKA.

Hvem er det, der i sidste investerer de største beløb i kapitalfonde og får del i det overskud som skabes? Det er helt almindelige pensionsopsparere, som via pensionskasserne investerer en del af formuen i alternativer – herunder kapitalfonde – som er mere risikofyldte end fx obligationer, men også giver et højere afkast. Det er godt for den enkelte opsparer. Og det er godt for staten, som både får et øget skattegrundlag via selskabsskattebetalingerne og via PAL-beskatningen af pensionsafkastet. Er der tale om en amerikansk pensionskasse, beskattes afkastet godt nok i USA. Men det er jo netop en af hensigterne i regeringens 2025-plan at tiltrække flere udenlandske investorer.

Det er en udbredt misforståelse om kapitalfonde, at der ikke betales skat i Danmark, fordi visse fonde er placeret i udlandet. For det er jo et anerkendt internationalt princip, at der altid skal beskattes skat to steder, nemlig selskabsskat i det land hvor virksomheden ligger og avanceskat i det land hvor investorerne bor. Det er i øvrigt et vigtigt princip for os danskere, for vi har pt. investeret 600 mia. kr. mere i udlandet, end udlandet har investeret i Danmark.

Kapitalfonde er for mange stadig den nye dreng i klassen, og derfor prøver DVCA gennem vores årsrapporter at skabe gennemsigtighed om, hvordan fondene skaber værdi. Fondenes virke handler om meget andet end at geare investeringerne eller at skære til. Kapitalfonde viser år efter år, at de formår at skabe højere vækst i omsætning, indtjening, beskæftigelse organisk vækst. etc., sammenlignet med den øvrige private sektor. Kapitalfondene kan ikke trylle, men de er nogle af de dygtigste håndværkere i branchen – som tiltrækker investeringer fra udlandet og giver pensionsopsparerne flere penge på kistebunden.

43

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


© Created and hosted by Group Online.