Business angels, kapital- og venturefonde: Iværksætterpanelet har lyttet til os

Business angels, kapital- og venturefonde: Iværksætterpanelet  har lyttet til os

Iværksætterpanelet har fremlagt 20 forslag, der bl.a. skal forbedre iværksætternes adgang til risikovillig kapital.

Jannick Nytoft, adm. direktør i DVCA, der repræsenterer danske business angels, venturefonde og kapitalfonde, fremhæver, at 8 ud af 20 forslag bl.a. er groet i DVCA’s baghave. De vil få investorerne til at investere mere i iværksætteri.

Jannick Nytoft, adm. direktør i DVCA, roser iværksætterpanelet for at lytte til investorernes forslag
Jannick Nytoft, adm. direktør i DVCA, roser iværksætterpanelet

Aktieskat på nordisk niveau

Iværksætterpanelet foreslår at bringe aktieskatten på niveau med de andre nordiske lande. Lavere aktieskat er alfa og omega, hvis iværksætteriet skal blomstre i Danmark, mener Jannick Nytoft: “Den marginale danske sats for aktieindkomst er den højeste i Europa, og det er en stor del af forklaringen på, hvorfor fx svenskerne er stukket fra os i vækstkapløbet,” mener han.

“Med en ny aktiesparekonto og en generelt lavere aktieskat kan vi bane vejen for en ny aktiekultur i Danmark, som vil gøre det lettere for små virksomheder at tiltrække kapital. Nu venter vi bare på, at Christiansborg-politikerne træder i karakter”.

Investorfradrag og aktieløn

To andre vigtige DVCA-forslag, som iværksætterpanelet har taget til sig, er for det første et stort investorfradrag for investeringer i iværksætteri og for det andet bedre vilkår for aktieløn.

“Et investorfradrag på 50%, som iværksætterpanelet skitserer, er langt mere potent, end det, der blev lagt frem i regeringens vækstudspil tidligere på måneden. Det bør det også være. For vi indhenter aldrig Sverige og Storbritannien, hvis ikke vores investorfradrag er mindst ligeså ambitiøst som deres,” mener direktøren.

Han glæder sig desuden over forslaget om bedre rammevilkår for aktieløn til ansatte i iværksættervirksomheder, indgår som en central del af panelets anbefalinger

Væk med sidste rest af iværksætterskatten

Den forrige SR-regering afskaffede den udskældte iværksætterskat. Nu lægger iværksætterpanelet op til også at afskaffe selskabsskatten på udbytte fra unoterede aktier, hvilket kan siges at være den allersidste rest af iværksætterskatten. “Selskabsskatten på udbytte i iværksættervirksomheder rammer vilkårligt, og betyder at iværksættere med små ejerandele rammes af en ekstraskat på 15,4%, som deres kollegaer med større ejerandele ikke rammes af. Det er meget positivt at panelet, ligesom DVCA, anbefaler en afskaffelse,” mener Jannick Nytoft.

Du kan læse hele artiklen på IDAG.dk’s hjemmeside her 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


© Created and hosted by Group Online.