Klimapartnerskabet for finanssektoren præsenterer sin køreplan

Klimapartnerskabet for finanssektoren præsenterer sin køreplan for, hvordan det kan bidrage til, at Danmark når målet om at reducere sin udledning af CO² med 70 pct. i 2030.

Klimapartnerskaberne har anvist mulige veje til opnå en 70 pct.-målsætning for Danmark og har også peget på, at det skal ske i et internationalt perspektiv med sigte på klimaudfordringens globale karakter.

Grundkernen i anbefalingerne fra klimapartnerskabet for finanssektoren vil være at skabe stabile langsigtede rammer for den private sektors aktiviteter og investeringer, som kan bidrage til at sikre en tilstrækkelig udvikling af og efterspørgsel efter nye klimavenlige løsninger og dermed skabe et marked, der giver tilstrækkelig skala til såvel eksisterende som nye løsninger.

De fire konkrete prioriteter er:

  • Langsigtede og forudsigelige rammevilkår
  • Finansiering af innovation, udvikling og eksport af lavemissionsløsninger
  • Standardisering, digitalisering og adgang til data
  • Den offentlige sektors rolle

Klimapartnerskabets sammenfatning og anbefalinger kan læses her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


© Created and hosted by Group Online.