PKA AIP’s Anette Eberhard: Tæt samarbejde med kapitalfondene er opskriften på succes

PKA AIP’s Anette Eberhard: Tæt samarbejde med kapitalfondene er opskriften på succes

INTERVIEW: PKA har positive erfaringer med at investere i kapitalfonde. Nøglen er parternes fælles fodslag og et tæt samarbejde, forklarer Anette Eberhard, der er chef for pensionsselskabets højt specialiserede investeringsarm PKA AIP.

Af Nikolai Steensgaard, freelance erhvervsjournalist

Over det seneste årti er de danske pensionsselskabers interesse for investeringer i kapitalfonde steget støt. Udviklingen bygger på gode resultater, en øget professionalisering – og et tæt parløb partnerne imellem.

Sådan er erfaringerne i hvert fald i PKA. Pensionskæmpen etablerede i 2012 det højt specialiserede investeringsselskab PKA AIP som er fokuseret på det, man i branchen kalder ”alternative investeringer”, hvilket i dette tilfælde dækker over investeringer i kapitalfonde og visse infrastrukturprojekter.

Chefen for PKA AIP er erhvervskvinden Anette Eberhard. Hun er et kendt ansigt i finansverdenen qua hendes langvarige og betydningsfulde ledelsesroller i både EKF Danmarks Eksportkredit, Alm. Brand og Finansiel Stabilitet. Hendes ansvar er i dag at forvalte en del af PKA-medlemmernes opsparinger, og i det lys er det for hende ganske naturligt, at kapitalfonde er en del af investeringen, fortæller hun.

 

Managing Partner i PKA AIP Anette Eberhard
Foto: Thomas Søndergaard

”Vores overordnede pejlemærke er, at medlemmerne har betroet PKA deres opsparing, og at vi er forpligtede til at investere den på bedst mulige måde. I den forbindelse har en pensionskasse mange muligheder. Aktier, obligationer, ejendomme er nogle af de klassiske, men PKA kigger også efter afkast i andre investeringer – f.eks. i infrastruktur som vindmøller, for nu at nævne én,” siger hun og tilføjer:

”Derudover er der mulighederne for at investere i private equity – deriblandt i kapitalfonde. Det er det felt, PKA AIP er specialiseret i. I det felt forvalter vi ca. 50 milliarder kroner for PKA’s medlemmer.”

At der er spændende investeringsmuligheder i den del af investeringsverdenen, der falder ind under private equity-definitionen, er Anette Eberhard ikke alene om at synes. Faktisk har pensionsselskaberne gradvist øget deres investeringer i kapitalfonde over det seneste årti, hvilket f.eks. analysebureauet Kirstein A/S afslører.

Opgørelsen viser, at i perioden 2002 til 2015 mere end fordoblede 15 af de store, danske pensionsselskaber deres samlede investeringer i den kategori, der hedder unoterede aktier, og som inkluderer investeringer i kapitalfonde.

Spidskompetencer skaber succes

Der er dog stor forskel på, hvor meget de enkelte pensionsselskaber satser på feltet ”alternative investeringer”. For nogle har det været en meget beskeden del – for andre nærmer det sig tocifrede procenttal. I den forbindelse er PKA et af de pensionsselskaber, der har været mest fremme i skoene, når det kommer til alternative investeringer.

Opgørelsen viser tillige, at investeringer i kapitalfonde generelt medfører større afkast end investeringer i aktier. Det er heri, at man skal finde en grundlæggende årsag til, at et investeringsselskab som PKA AIP overhovedet eksisterer. Men man skal ikke lade sig forblænde af høje afkastniveauer – der er årsager til, at det er sådan, forklarer PKA AIP’s Anette Eberhard.

”Man kan sige, at kernen i, at vi investerer i en kapitalfond, er, at vi investerer i managers, der er rigtig gode til at udvikle virksomheder – og dermed skabe værdi. Det er det, der er kapitalfondenes spidskompetence. Historisk set har kapitalfonde performet på et niveau, der gennemsnitligt er mellem tre og seks pct. højere end et sammenligneligt aktieafkast,” siger hun og tilføjer:

”De kan således levere et bedre afkast, men det skal de altså også kunne. For en af de specielle ting ved sådanne investeringer er, at de binder investorernes penge. Når vi har givet et commitment til en fond, så er vores midler bundet hos dem i måske ti år. Det er en illikviditets-risiko, som også skal ind i regnestykket.”

Tæt og løbende dialog

PKA har nu i seks år investeret en del af sine pensionskunders opsparinger via sin specialiserede investeringsarm PKA AIP. Erfaringerne har været gode, og det er selvsagt årsagen til, at den har kunnet få lov at fortsætte sin aktivitet – nu med Anette Eberhard som frontfigur for et team, der består af ca. ti investeringsprofessionelle samt et support team.

På de seks år har PKA AIP ikke bare skabt et fundament af kompetencer i investeringsdisciplinen. Der er også skabt et netværk, som Anette Eberhard betegner som værende essentielt for at kunne begå sig med succes blandt kapitalfondene. Netværket er stort. PKA AIP har selv mere end 3.000 managers i sin database over potentielle investeringsobjekter.

Én ting er dog navne i et CRM-system – noget helt andet er de samtaler og møder, hun og PKA AIP-teamet løbende har med managers.

”Vi er i tæt og løbende dialog med de managers, vi har investeret sammen med – og de managers, vi overvejer at investere med. Det handler på om at være opdateret mht. til, hvad der rører sig i markedet, og hvor langt de forskellige managers er nået med at etablere nye fonde, som kunne være interessante for os,” siger hun.

Investeringer skal overvåges

Omvendt så gør kapitalfondene også selv noget ud af at holde potentielle investorer til ilden. De ved, som Anette Eberhard forklarer, at specielt pensionsselskaber er interessante samarbejdspartnere.

”Én ting er, at vi som pensionskasse bestyrer meget store midler. Noget andet er, at de ved, at vi løbende får nye indbetalinger, og at vi derfor hele tiden ser på nye investeringsmuligheder. Hvis de kan præstere godt, så investerer vi jo ikke bare i fond 1 – men måske også fond 2, 3 og 4,” siger hun.

Man kan på sin vis sige, at forholdet mellem pensionskassers investeringsarme og kapitalfondene mest af alt minder om et tæt parløb. Alle parter nyder gavn af at hele tiden holde hinanden opdaterede. Det gælder ikke bare inden en evt. investering er foretages – det gælder i allerhøjeste grad også, når investeringerne er foretaget, fortæller Anette Eberhard.

”Vi overvåger de investeringer, vi har gjort på vegne af vores kunder, tæt. Vi får selvsagt kvartalsberetninger om, hvordan det går, men ofte gør vi også meget mere. Vi sidder f.eks. med i Advisory Boards hos vores managers. Vi holder dem op på de løfter, de har givet, da vi placerede vores investering. Vi kan godt lide at holde dem på tæerne, som man siger,” fortæller hun.

Kernen er knowhow

Det kan været kompliceret at vurdere en manager og en fond. En investor som PKA AIP vil kræve at få adgang til detaljerede informationer om dens virke og portefølje. De informationer skal tolkes og vurderes, og det stiller store krav til investorens knowhow på feltet. Det er i det lys, man skal se årsagen til den højt specialiserede investeringsarm PKA AIP’s eksistens.

”Kernen i vores forretningsmodel er, at vi skal være gode til at vurdere kapitalfonde på baggrund af de informationer, vi som investorer får adgang til. Som i alle andre sektorer bygger vores forretningsmodel på ekspertise og erfaring – både i bredden og dybden,” siger hun.

Den specialviden bliver matchet af en lige så stor knowhow på den anden side af bordet. For fondenes managers er ligeledes specialister. Deres ekspertise er at identificere og opkøbe virksomheder, som de kan se muligheder i.

”De fonde, vi er interesserede i, er eksperter i at udvikle virksomheder, som de kan se et potentiale i. Det kan være, at virksomheden kan vokse sig ind i nye markeder, eller det kan være, at de kan udbygges, fusioneres eller udvikles til at træde ind i nye sektorer. Fonds-managerne er typisk meget rutinerede erhvervsfolk, da det kræver stor ekspertise at gennemføre den slags,” siger hun.

Klare spilleregler

Faktisk peger Anette Eberhard på, at et selskab som PKA AIP er en del af et systematiseret investeringssamarbejde, som sørger for, at kvalitet kommer i højsædet – og at afkastet på den måde bliver optimeret samtidig med, at risikoen bliver minimeret.

”De kapitalfonds-managers, som vi investerer i, er simpelthen specialister. Man kan sige, at vi i et investeringsselskab som PKA AIP er specialister i at finde de specialister, som driver de bedste kapitalfonde. Det er sådan, vi lykkes med at skabe de gode afkast for PKA’s pensionsmedlemmer,” siger hun.

Det tætte samarbejde med kapitalfondene har også andre fordele. I en moderne verden, hvor der er et stort fokus på miljø og CSR (Corporate Social Responsibility), er dialog ligeledes nøglen til at sikre, at alle parter går ind i et samarbejde med fuldstændig vished om, hvad spillereglerne er.

”Min grundholdning er, at de selskaber, der er dygtige, og som opfører sig ordentligt og etisk korrekt, faktisk vil levere det bedste afkast på den lange bane. Det er vigtigt for os. Vi kigger på, om de managers, vi investerer i, har et etisk kodeks – og om de lever op til det,” siger hun og tilføjer:

”Dialogen sikrer også, at de er klar over, hvor vi står. De skal jo vide, at vi f.eks. går op i, at både vi og vores partnere skal betale skat det sted, hvor de befinder sig. De ved samtidig, at vi ikke investerer i noget, der f.eks. har med våben, tobak og lignende at gøre. Tæt dialog sørger for, at der er rene linjer i samarbejdet. Det er betryggende – for alle parter.”

FAKTA: PKA AIP

PKA er en af Danmarks store pensionskasser, der administrerer og investerer pensionsindbetalinger på vegne af ca. 300.000 medlemmer.

PKA AIP er en selvstændig enhed under PKA, som fokuserer på investeringer i den investeringsklasse, man i branchen betegner som ”alternative”. Det vil i praksis sige kapitalfonde.

PKA AIP forvalter ca. 50 mia. kr. på vegne af medlemmerne. Enheden består af ca. ti investeringseksperter samt støttepersonel og administration. Den er ledet af Managing Partner Anette Eberhard.

Kilde: pkaaip.dk