Børsen: Aktiesparekonto kan højst nå 200.000 kr.

Med den vedtagne erhvervspakke får danskerne en aktiesparekonto, der kommer til verden 1. januar 2019.

På kontoen kan investorerne indsætte 50.000 kr. Herefter kan kontoens loft stige med 50.000 kr. årligt, indtil aktiesparekontoen bliver når et loft på 200.000 kr.

Dog er det en forudsætningen i aftalen om erhvervspakken, der blev indgået søndag mellem VLAK-regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale, at forligskredsen en gang årligt skal godkende, om kontoen faktisk må få lov at vokse med de 50.000 kr. året efter.

Ifølge aktiemarkedets aktører er den vedtagne aktiekonto bedre end ingenting.

Jannick Nytoft, adm. direktør i DVCA, der varetager interesserne for bl.a. iværksætteri, udtaler:

“50.000 kr. stigende til 200.000 kr. er en begyndelse, man ikke skal kimse ad. Men hvis man for alvor vil gøre det her rigtig effektivt og få udnyttet potentialet fuldt ud på lidt længere sigt, så må man komme over de 200.000 kr.”

Du kan læse hele artiklen her (kræver login)

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


© Created and hosted by Group Online.