Børsen: Giv iværksætterne et håndværkerfradrag

Kronik bragt i Børsen den 26. juni 2017.

Et fradrag på investeringer i iværksætteri efter britisk model kan være afgørende for en acceleration af dansk vækst

Af Ole Steen Andersen, bestyrelsesformand, DVCA, og Jannick Nytoft, adm. direktør, DVCA

Håndværkerfradraget giver hr. og fru Jensen ret til at få et skattemæssigt fradrag for visse serviceydelser og bygningsforbedringer i forbindelse med deres bolig.
Vi vil foreslå det samme, hvis de vil investere i iværksætteri.

Invester op til 18.000 danske kr. i serviceydelser i hjemmet og klimavenlige håndværksydelser og få ca. 29 pct. heraf igen over skatten. Det er fordelen ved håndværkerfradraget, som giver alle danskere en ekstra gulerod ved at investere i deres bolig. Hvorfor behandler vi som samfund ikke de personer, der investerer i iværksætteri, mindst lige så godt?

Der er desværre dårligt nyt til hr. og fru Jensen, hvis de, i stedet for at investere i egen bolig, drømmer om at lægge penge i en søns eller datters nystartede iværksættervirksomhed. Der er intet fradrag, men en høj risiko for at tabe sin investering, og alligevel bliver man som tak for at løbe denne risiko ramt af en aktieavanceskat på op til 42 pct., hvilket er den højeste i OECD.

Briterne viser vej til vækst

Den slags skæve incitamenter har konsekvenser. Danmark har forholdsmæssigt kun halvt så mange højvækstvirksomheder som i Storbritannien. Et stort problem. For det betyder, at vi mangler de innovative virksomheder, som i fremtiden skal bære faklen videre efter Mærsk, Novo og Carlsberg. Højvækstvirksomheder skaber halvdelen af alle ny job i Storbritannien, til trods for at de kun udgør 6 pct. af virksomhederne. Vel at mærke nye job fordelt i hele landet på forskellige brancher.

Britiske politikere, “røde” som “blå”, har gennem årene gjort Storbritannien til Europas føren-de iværksætternation. De har fundet en vej til vækst, nemlig målrettede skatteincitamenter til gavn for såvel investorer som små og mellemstore virksomheder. Det måske mest populære incitament er “Enterprise Investment Scheme” (EIS).

EIS’en giver et direkte fradrag på 30 pct. af investeringen i skatten til private, der investerer i små og mellemstore virksomheder med op til 250 ansatte. De 30 pct. beregnes af et beløb på optil 1.000.000 britiske pund pr. år.Britiske virksomheder har hidtil opnået finansiering for 118 mia. kr. via succesordningen. I 2012 indførte briterne desuden en supplerende ordning, “Seed Enterprise Investment Scheme” (SEIS), med fradrag på 50 pct. på investeringer op til 100.000 britiske pund pr. år i små virksomheder med op til 25 ansatte.

Vedtag dansk ordning

Det er EIS og SEIS-ordningerne, som DVCA, brancheforeningen for venture- og kapitalfonde samt business angels, længe har anbefalet at indføre i Danmark. Vi kalder det for “investorfradrag”, men man kunne næsten også kalde det et “håndværkerfradrag for iværksættere”.

Vi er glade for, at stort set alle Folketingets partier, fra Dansk Folkeparti til Alternativt, har taget positivt imod idéen. Nu handler det om at få vedtaget en dansk ordning, der desværre, men realistisk set, ikke vil være lige så god, som den britiske, men dog alligevel så ambitiøs, at den vil være med til på afgørende vis at øge væksten i Danmark.

Et investorfradrag indgik faktisk i V-regeringens 2025-plan sidste år, som dog aldrig blev vedtaget. Forslaget var et skridt i den rigtige retning. Men særligt på to punkter var det ringere end de britiske modeller. Forslaget gav et reelt skattenedslag på kun 13,8 pct. sammenlignet med 30-50 pct. i Storbritannien. Og det var indrettet som et ligningsmæssigt fradrag, der udelukkende kan udnyttes ved fradrag i skatten af den personlige indkomst og derfor vil udelukke personer med væsentlige private aktieindkomster.

Samfundet får penge igen

Regeringen kan gøre investorfradraget skarpere i en ny 2025-plan. Vi anbefaler, at den fradragsberettigede del af investeringen – f.eks. 30 pct. – skal gives direkte som et fradrag i den skyldige skat fremfor som et ligningsmæssigt fradrag. En person, der f.eks. investerer 100.000 danske kr., vil få reduceret den skyldige skat med 30.000 danske kr.

I V-regeringens 2025-plan var fradragsgrænsen sat til 650.000 danske kr. Vi foreslår, at denne grænse øges til 1 mio. danske kr., svarende til niveauet i Sverige og SEIS-ordningen i UK. Med et sådant “håndværkerfradrag for iværksættere” tør man for alvor tro på en acceleration af væksten.

Samfundsøkonomien ville have godt af de væsentligt øgede investeringer i iværksætteri, som ordningen skaber. En Deutsche Bank-analyse viser, at hver gang vi investerer én krone i lovende små virksomheder i opstartsfasen, får samfundet investeringen op til ti gange igen.

Du kan også læse indlægget på Børsens hjemmeside her 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


© Created and hosted by Group Online.