Kære DVCA-medlem

Selvom der endnu ikke er udskrevet valg, kan ingen længere være i tvivl om, at valgkampen er skudt i gang. Socialdemokratiet har fx lanceret et ulighedsudspil, der blandt andet har til formål at øge den danske aktieavancebeskatning fra de nuværende 42 pct. til 45 pct. Det vil på én gang konsolidere Danmarks plads i superligaen, når det kommer til beskatning af investeringer og samtidig ramme de startups og SMV´er, som har allermest brug for investeringer til at ruste sig i den globale konkurrence og skabe fremtidens danske arbejdspladser. Af hensyn til Danmarks næste generationer mener vi ikke i DVCA, at det er den rette vej at gå. Tværtimod.

Danmark er allerede det land i EU, hvor der er færrest iværksættere som en andel af befolkningen og blandt de lande indenfor OECD, hvor startups-virksomhederne har allersværest ved at tiltrække sig risikovillig kapital. Hvis man fra politisk side vil ændre dette billede, er måden ikke at hæve beskatningen af investeringer i startups yderligere. Slet ikke når en del af forklaringen på, at vi ligger i bund er, at Danmark har én af OECD´s højeste kapitalgevinstbeskatninger. Løsningen må derimod være at give danske virksomheder og deres investorer konkurrencedygtige vilkår – level playing field – i forhold til i hvert fald vores nordiske nabolande.

Ny fællesnordisk venturerapport

I februar lancerede DVCA sammen med vores nordiske søsterorganisationer SVCA, FVCA og NVCA en ny hjemmeside www.Nordics.vc og offentliggjorde samtidig en rapport udarbejdet af Copenhagen Economics, som har til formål at sætte spotlight på startups-scenen og investeringsmiljøet i Norden. Og konklusionerne er tydelige. Norden er på den ene side begunstiget med en meget talentfuld startupscene, som gør, at vi er klædt godt på i den globale konkurrence om at udvikle nye vækstsucceser. Fx har Danmark, Sverige, Norge og Finland tilsammen fostret 15 unicorns – dvs. virksomheder med en markedsværdi på over 1 mia. EUR – de sidste 20 år, hvoraf de 6 af dem rent faktisk er danske.

Tornen på rosen er imidlertid, at mange af disse unicorns sidenhen er flyttet til udlandet for at få adgang til større markeder og mere kapital. For Danmarks vedkommende er det 4 ud af 6 virksomheder, hvormed det ikke er her i landet, men i udlandet, at fremtidens arbejdspladser bliver skabt. Så meget desto mere er det alarmerende, at rapporten derudover viste, at der bliver investeret mindre venturekapital i Norden sammenlignet med EU-gennemsnittet – og endnu mindre end i USA og Israel, som er førende i verden.

Hvis vi skal have ændret billedet og gjort Danmark konkurrencedygtig i forhold til at kunne tiltrække nok investorer med lokal forankring til vores danske startups, kræver det politisk handling, mod og ambitioner. Ja, formentlig kræver det endda samme mentalitetsændring hos politikerne, som den iværksætterne har undergået, og som Christian Brøndum, CEO i Vækstvirksomheden Planday, beskriver i Nikolai Steensgaard nye artikel – ”Rapport – Høj kvalitet er et kendetegn ved nordisk iværksætteri” – som også indgår i dette nyhedsbrev:

Mentaliteten hos den nye generation af iværksætterne er simpelthen fantastisk. Rigtig mange har forstået, at det ikke bare handler om at vinde det danske marked. Den nye generation er ofte born global, som man siger. Det udgør en mentalitetsændring, og det er meget positivt og lovende for fremtiden.”

Vækstvirksomheder som valgkampstema og på gensyn i foreningen

Set fra den danske startupscene, kunne et godt, ansvarligt og fremtidsrelevant valgkampstema derfor være at have som ambition at gøre Norden til EU´s venturemekka. Det er i hvert fald den ambition, som vi har i DVCA, og som vi mener er en nødvendig ambition at have, hvis man vil udvise fornøden ansvarlighed overfor Danmarks næste generationer.

Med disse ord ønskes alle – politikere som vælgere – en god valgkamp, og ellers håber vi fra sekretariatets side at se så mange af jer til foreningens kommende arrangementer, som bl.a. tæller generalforsamling mandag den 11. marts, Nordic Fundraising Summit fra den 13.-14. marts og Nordic Private Equity Summit den 19. juni.

Husk desuden at du kan holde dig opdateret på vores øvrige arrangementer på vores hjemmeside.

På snarligt gensyn.

Henriette Kinnunen


Tilmeld dig vores nyhedsbrev


© Created and hosted by Group Online.