Skip to main content

PFA om ansvarlige investeringer: Vores krav er kundernes krav

TEMA-ARTIKEL: PFA stiller i dag store omfattende krav om ansvarlig adfærd, når pensionskæmpen investerer i bl.a. kapitalfonde. Det er der gode grunde til – og en af dem er, at PFA’s egne kunder selv stiller samme krav.

Af Nikolai Steensgaard

BÆREDYGTIGHED (DEL 2). Denne artikel er den del af en serie, som belyser, hvordan en række aktører i den danske investeringsverden både ser og handler på begreber som bæredygtighed og samfundsansvarlig opførsel.


Når det kommer til pensionsopsparinger, så er Danmark et specielt land. Sammen med en lille håndfuld andre nationer, så har den overvejende del af den danske befolkning lagt størstedelen af deres aldersopsparing i regulære pensionsselskaber – det er langt fra tilfældet i resten af verden.

De store opsparinger betyder, at de danske pensionsselskaber er magtfulde – også internationalt set. Den magt bruger de til at handle solide storinvesteringer på plads, men det er ikke alt. I dag bruger de også magten til at skubbe deres partnere – fx i form af de kapitalfonde, de investerer i – i retning af at fremme social ansvarlig virksomhedsledelse.

Det er en udvikling, der for alvor har taget fart det seneste årti. Udviklingen har flere årsager, men en af de grundlæggende er, at pensionskassernes kunder selv har ønsker og stiller krav inden for det adfærdskodeks, der er kendt som ESG (Enviromental, Social & Governance), forklarer Henrik Nøhr Poulsen, direktør for Equities & Alternatives i PFA Asset Management.

”Vi har i dag et stort fokus på ESG. Det er også det, vores kunder fortæller os, at de ønsker – og det skal vi selvsagt reagere på. PFA har 1,3 millioner pensionskunder. Det udgør jo en stor del af befolkningen, og derfor vil vi gerne reflektere, hvad den brede holdning er til emner som miljø, sociale forhold og governance,” siger Henrik Nøhr Poulsen.

ESG ind i kernen

PFA Asset Management er et selvstændigt investeringsfirma under moderselskabet PFA. Henrik Nøhr Poulsen er ansvarlig for den del af forretningen, som investerer i kapitalfonde og virksomheder, som ikke er børsnoterede – hvilket man ofte betegner som de ”alternative investeringer”.

Henrik Nøhr Poulsen tiltrådte som chef for Equities & Alternatives-afdelingen i 2015, for at sætte gang i en afdeling, som indtil da kun havde haft få ansatte. Baggrunden for styrkelsen var et ønske om større fokus på de alternative investeringer. Samtidig valgte PFA at forvalte en større del af investeringerne internt i stedet for at hyre eksterne partnere til at gøre det. Området skulle professionaliseres yderligere.

Det blev det også i den grad. Siden 2015 er Equities & Alternatives-afdelingen vokset til et team på 17 investeringseksperter ud af et samlet antal på rundt regnet 120 i PFA Asset Management. Samtidig er der blevet skruet op for arbejdet med ESG. I dag er det således sådan, at Equities & Alternatives har en dedikeret ESG-analytiker – og endnu en er på vej i disse dage. Det skyldes udviklingen på ESG-området, fortæller Henrik Nøhr Poulsen.

”PFA har arbejdet med ESG i mange år, men der er samtidig sket en udvikling. I 2015-16 begyndte vi at sige, at det ikke bare skulle være fx en komite, som besluttede sig for regler og kunne ekskludere selskaber. Fremover skulle det været en naturlig og integreret del af vores investeringsarbejde på alle områder. Vi hev simpelthen ESG ind i kernen af investeringsafdelingen,” siger han.

Tættere på investeringen

Der er gode grunde til at fokusere på ESG i alle ender og kanter af en forretning som PFA’s. Med hensyn til alternative investeringer, så er der dog nogle flere end de blot åbenlyse. Ifølge Henrik Nøhr Poulsen handler det især om, at investeringer i ikke-noterede aktier og fonde er en langtidsinvestering. Det kan en investering i børsnoterede aktier også være, men der er alligevel en forskel.

”Børsnoterede selskaber er ofte store og vores ejerandel derfor mindre. Det kan fx være en promille af aktierne, vi ejer. Vores indflydelse er derfor begrænset. Fordelen ved noterede aktier er dog, at vi principielt kan sælge dem med det samme. Vi kan komme hurtigt ud, hvis vi fx ikke er tilfredse med virksomhedens resultater eller handlinger,” siger han.

Investeringer i unoterede aktier eller fonde er helt anderledes. Her kan investoren ikke bare sælge sin ejerandel med det samme, hvis der er utilfredshed med fx virksomhedens ESG-indsats. Det ville kræve et omfattende arbejde med at finde en køber, som er interesseret.

”Vi rykker på den måde tættere på investeringen og stiller nye krav til os om, at vi skal kunne stå på mål for dem. Det gælder også de kapitalfonde, vi investerer i. For når vi investerer på alternativ-siden, så er vi med i lang tid – flere år. Derfor stiller vi også mange krav til dem. Det har vi brugt meget krudt på at udvikle og få implementeret i vores investeringsarbejde,” siger han.

Ekspert ser på mønstre

I dag kommer begrebet ESG ind meget tidligt i investeringsfasen i PFA. Man kunne måske forledes til at tro, at det er et sekundært element, som man som investor først ser på, når man har tjekket de finansielle forhold omkring en potentiel investeringskandidat – men sådan er det ikke, forklarer Henrik Nøhr Poulsen.

”Vores ESG-medarbejder er med tidligt i processen og ofte af flere omgange. Sagen er, at han med sin baggrund, ekspertise og analyseværktøjer kan supplere den finansielle analyse. Det kan på den ene side afsløre nogle risikoforhold, vi skal tage hensyn til – det kan på den anden side vise, om dette simpelthen er en investering, vi skal gå en stor bue udenom,” siger han.

Specielt når det handler om investeringer uden for Vesteuropa, så kan ESG-analysen kan afsløre problemfelter, som man herhjemme ikke har så meget fokus på. Henrik Nøhr Poulsen nævner korruption, miljøskadelige konsekvenser og menneskerettigheder som eksempler. Risikoen for den slags kan være afgørende for valg af investeringer.

”PFA har fx tidligt været ude og sige, at mennesker skal have ret til at organisere sig. Så nytter det jo ikke noget, at vi finder ud af, at det sker i et land, hvor de ender med at få 20 stokkeslag for at have gjort det. Det vil vi jo på ingen måde være forbundet med. Det er der, hvor en ESG-ekspert er værdifuld. Han er opmærksom på mønstre, og han kender landene,” siger Henrik Nøhr Poulsen.

En sund forretning

I realiteten handler ESG-analysearbejdet ofte om knap så dramatiske ting. Ofte så munder det i stedet ud i en klarlægning af, hvad PFA skal være opmærksom på og arbejde med, når investeringen er foretaget. Og det er i Henrik Nøhr Poulsens optik ikke bare sund ESG-fornuft – det er også grundlaget for en sund forretning.

”Det, at der er styr på ESG, gør det ikke til en god investering i sig selv, men det styrker den. Ikke bare fordi du fremtidssikrer virksomheden, men også fordi du styrer udenom nogle af de konsekvenser, der kan være på områder, hvor man ikke har styr på sagerne. De kan jo medføre bøder, kundeboykot og lignende. Det er vi ikke interesseret i. Det er ikke en god forretning,” siger han.

At PFA er villig til at vælge fra, er dog ikke ensbetydende med, at man som udgangspunkt fuldstændig ser bort fra sektorer – lige bortset fra dem, der nok er åbenlyse, som fx landminer og andre bandlyste varer.

”Hvis man starter med at skære store lunser af investeringsmarkedet fra, så vil det påvirke dine muligheder for at skabe afkast. Det er ikke det vi gør. Vi kan fx godt investere i et olieselskab, men nok ikke hvis de fx borer i et naturfølsomt område på Grønland. En kinesisk kulproducent, der ikke har planer om andet end kul, er heller ikke lige sagen,” siger han.

Udviklingen fortsætter

Pensionsselskabet er alt andet lige sat i verden for at forrente sine kunders opsparing. Det kan sagtens lade sig gøre, samtidig med at man har øje på, at det skal ske samtidig med, at man agerer ansvarligt, fastslår Equities & Alternatives-direktøren.

”Vi skal kunne se, at de adresserer problemer og er fremsynede. Vi prøver at finde dem, der er bedst i klassen. Og man skal huske, at selskaber udvikler sig med tiden. Tag fx den Hollandske oliegigant Shell. De har tidligere fået stor kritik, men i dag er de faktisk en af verdens største investorer i vedvarende energi,” siger han.

Verden har bevæget sig, og det har både erhvervslivet og investeringsverdenen også. Selv om Henrik Nøhr Poulsen mener, at PFA er nået langt i sit ESG-arbejde, så mener han også, at der altid vil være nye problemfelter, der kan udpeges og adresseres. Det er naturligt, og det er fornuftigt.

Det vigtige er i den forbindelse, at erhvervslivets aktører husker at fortælle om det. Hvis ikke, så risikerer man, at offentligheden ikke har fornemmelse for udviklingen, og måske bygger kritik på forældet information.

”Vi fortæller gladelig om det, vi går og laver, og vi oplever en stigende interesse for vores måde at arbejde med ESG på fra kunder, NGO’ere, medier m.v. I dag arbejder vi med ESG på en ordentlig og systematisk måde, men der er stadig fordomme derude,” siger Henrik Nøhr Poulsen og tilføjer:

”Vi har nok ikke været gode nok til at fortælle om det. Det arbejder vi på – men der er altså også sket meget på det her område over de seneste par år. ESG er reelt kommet ind i maskinrummet.”


FAKTA OM ESG

ESG er en forkortelse for de engelske termer Environmental, Social og Governance. Betegnelsen bliver brugt mange steder i erhvervslivet, men især i investeringsverdenen.

Forkortelsen er en bred betegnelse, der indhegner temaer som miljø, klima, arbejdstagerrettigheder, social ansvarlighed og lignende.

For nogle virksomheder er ESG overordnede guidelines, som ledelsen tager hensyn til i beslutningsprocessen. For andre virksomheder er ESG et langt mere indarbejdet kerneelement i deres drift. 

Kilde: DVCA